Ontwikkeling kleuter

Kleuters zijn kinderen van tussen de 4 en 6 jaar oud. In deze fase van het leven staat je kleuter weer een boel nieuwigheden te wachten. Zo zal een kleuter voor het eerst naar school gaan, maar hij zal zich ook op sociaal-emotioneel, lichamelijk en cognitief gebied ontwikkelen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling kleuter

De schoolomgeving waar je kleuter in terecht zal komen, beïnvloedt in grote mate zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Je kleuter zal ontdekken dat hij af en toe zal moeten wachten op anderen en dat schoppen en slaan niet de oplossing is bij onenigheid. Hij leert regels en routine, gaat zijn ouders helpen met klusjes in huis en is trots op zijn eigen kunsten en prestaties.

Niet één wereld, maar twee

Voor een kleuter bestaan er twee werelden. Eén waarin alles te zien en te horen is, de echte wereld, en zijn eigen fantasiewereld. In deze laatst genoemde wereld kan je kleuter zich helemaal overgeven aan fantasie- en rollenspellen. Kleuters kunnen prima afwisselen tussen deze twee verschillende werelden.

Morele ontwikkeling

Je kleuter zal in gaan zien dat wat hij doet, gevolgen kan hebben. Zo kan blijdschap komen door een fijne middag en pijn en verdriet kunnen de consequenties zijn van een ruzie. Aangezien hij zich dit zal realiseren, zal hij langer en beter nadenken voordat hij iets doet.

Angst

Kleuters leren ook waar ze bang voor zijn. Soms heeft hun eigen fantasie invloed op hun angsten. Voorbeelden van enge dingen zijn verschillende soorten dieren, een tandartsbezoek of verhuizen.

Lichamelijke ontwikkeling kleuter

De kleuterfase is de periode waarin je kind nieuwe bewegingspatronen zal leren, bijvoorbeeld omdat hij een bepaalde sport gaat uitoefenen. Zwemmen, dansen, voetbal: iedere sport vraagt om specifieke bewegingspatronen.

Groeiontwikkeling

Als je kind een kleuter is, groeit hij jaarlijks zo’n 6 centimeter en komt hij per jaar 2 kilo aan. Wat betreft het postuur van de peuter, wordt hij wat slanker.

Ontwikkeling van de motoriek

Ook wordt het duidelijk of je kind links- of rechtshandig is en wordt de fijne motoriek complexer. De fijne motoriek zal zich extra ontwikkelen wanneer je je kind laat schrijven, tekenen en sporten. Deze activiteiten zorgen er namelijk voor dat je kleuter weer nieuwe bewegingspatronen aanleert en deze ook oefent.

Cognitieve ontwikkeling kleuter

Kleuters zijn ontzettend nieuwsgierig. Ze willen weten hoe de echte wereld waarin ze leven in elkaar steekt, waardoor ze je een hele boel vragen stellen. Vooral vragen die beginnen met “waarom” zullen vaak voorbij komen. De kleuter is dus hevig op zoek naar verklaringen voor wat hij ziet en hoort in de echte wereld.

Schoolomgeving

Omdat je kleuter veel in de buurt is van leeftijdsgenootjes en verschillende rollen aanneemt, zal hij steeds meer leren om rekening te houden met anderen. Je kind gaat in zijn kleutertijd bovendien voor het eerst kennis maken met getallen en letters. Dit komt goed van pas als hij in groep 3 de vakken rekenen en taal krijgt.

Groeiend perspectief

Hoewel een kleuter inmiddels kennis heeft van diverse begrippen, zijn er veel vaardigheden die pas na het zesde levensjaar ontwikkeld worden. Zo ziet een kleuter goed in wat het verschil is tussen gisteren en vandaag, maar kan hij nog niet klokkijken. Ook het besef van wat dichtbij is en wat ver weg is, is aanwezig. Iets tekenen waarbij verhoudingen een rol spelen, zoals een mens of een plattegrond, is daarentegen nog te moeilijk op deze leeftijd.