Een longontsteking kan ook veroorzaakt worden door zogeheten atypische ziekteverwekkers. Onder de atypische ziekteverwekkers die een longontsteking kunnen veroorzaken, vallen Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae en Legionella pneumophila. De reden dat de atypische ziekteverwekkers deze naam hebben gekregen, heeft te maken met het feit dat de ziekteverwekkers niet gevoelig zijn voor standaard antibiotica. Daar komt nog bij dat de ziekteverwekkers vaker voorkomen bij pubers tussen de 13 en 20 jaar, waardoor zij een risicogroep vormen voor deze organismen.

Een longontsteking door atypische ziekteverwekkers

Is er sprake van een longontsteking door het toedoen van atypische ziekteverwekkers, dan verloopt de infectie iets anders dan bij de andere mogelijke oorzaken van een longontsteking. Zo is de aanloop van de infectie niet alleen anders, maar is de ontsteking zelf ook anders dan de infecties met andere oorzaken. Heeft u een ontsteking door atypische ziekteverwekkers, dan heeft u namelijk veel minder klachten.

De enige uitzondering op deze regel, is de longontsteking door de Legionella pneumophila. Heeft u een longontsteking door deze atypische ziekteverwekker, dan is de ontsteking doorgaans erg hevig. Of u nu jong of oud bent: een ontsteking door Legionella pneumophila is over het algemeen erger dan een infectie door een andere ziekteverwekker.

De behandeling van uw longontsteking

Heeft u een longontsteking door een bepaalde atypische ziekteverwekker, dan wordt deze ontsteking doorgaans behandeld door een bepaalde vorm van antibiotica te gebruiken. Heeft u een milde longontsteking, dan kunt u deze kuur gewoon thuis volgen. Heeft u een ernstige ontsteking, dan kunt u ook opgenomen worden om de kuur te volgen en de ontsteking te verhelpen. Mensen met een longontsteking door atypische ziekteverwekker Legionella pneumophila worden doorgaans vaker in het ziekenhuis opgenomen dan mensen die een infectie in de longen hebben door een andere atypische ziekteverwekker