Longtuberculose is een infectieziekte die ieder deel van het lichaam kan aantasten maar doorgaans raken de longen geïnfecteerd. Het wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis. Het komt het meest voor in landen die dichtbevolkt zijn zoals China en India.

Oorzaak
Longtuberculose is besmettelijk en de verspreiding vindt plaats van mens op mens. Als een geïnfecteerde persoon niest, hoest of spuugt komen er minuscule druppels die in de lucht terecht waardoor andere personen geinfecteerd kunnen raken.

Symptomen
Hoesten is het voornaamste symptoom van longtuberculose. In de aanloop is het een droge hoest dat gevolgt wordt door slijm waar eventeel bloed in te vinden is. Dit gaat gepaard met lichte koorts in het begin tot hoge koorts naarmate het vordert. Een geïnfecteerde verliest doorgaans veel gewicht en zweet veel. Hiernaast zijn er nog de symptomen van een longontsteking.