HIV Symptomen – HIV is een afkorting voor Humaan Immunodeficient Virus. Dit virus veroorzaakte de veel gevreesde ziekte AIDS, een seksueel overdraagbare ziekte die tot op moment van schrijven nog ongeneselijk is.
HIV is onder te verdelen in 2 soorten, HIV1 en HIV2. HIV1 komt over de hele wereld voor, HIV2 daarentegen treft de Westafrikaanse landen.
Het HIV virus kan tot dood leiden, maar wel indirect. Want het HIV virus tast het immuunsysteem aan waardoor je je lichaam zich niet meer kan beschermen tegen virusaanvallen zoals het griepvirus.

HIV symptomen – de symptomen van HIV

Na een aantal dagen tot weken van besmetting van het HIV virus krijgen de meeste mensen (tot 90%) te maken met conversiegriep, dit zijn griepachtige klachten.

De symptomen van conversiegriep zijn:

 • koorts
 • hoofdpijn
 • huiduitslag
 • opgezwollen lymfeklieren in de hals
 • transpireren (vooral ‘s nachts)
 • misselijkheid en overgeven
 • zich moe voelen
 • plotseling gewichtsverlies (zonder verklaarbare reden)

De duur van de conversiegriep is ongeveer 2 tot 4 weken, maar men ervaart de conversiegriep ‘heviger’ dan een normale griep. Na afloop van de conversiegriep gaan de symptomen vanzelf weer weg en voelt zich weer normaal.

Na de conversiegriep kunnen de volgende symptomen zich voordoen, dit kan echter enkele jaren duren. In de tussentijd is de besmette persoon wel drager van het HIV virus en kan andere mensen besmetten.

 • kortademigheid
 • transpireren (vooral ‘s nachts)
 • kortademigheid
 • vermoeidheid
 • plotseling gewichtsverlies (zonder verklaarbare reden)
 • diarree (aanhoudend)

Het impact van HIV op het immuun / afweer systeem

De witte bloedcellen (CD4 cellen) worden door het HIV virus aangetast. De witte bloedcellen zijn een onderdeel van het afweersysteem. Bij een aanval door het HIV virus daalt het aantal witte bloedcellen waardoor het afweersysteem zich niet meer kan verdedigen tegen het HIV virus zelf en andere infecties waarbij je normaal geen last van zou hebben.

Op het moment dat het immuunsysteem op zijn zwakst is wordt het gevoelig voor infecties. Deze infecties worden opportunistische infecties genoemd. Op dat moment wordt de diagnose AIDS vastgesteld. Er zijn veel mensen die geen tot weinig lichamelijke klachten krijgen nadat ze besmet zijn. Deze mensen weten dan ook niet dat ze besmet zijn met het HIV virus. Maar zij zijn zich er dan ook niet van bewust dat ze andere mensen wel kunnen besmetten. En dat is gevaarlijk.

Diagnose

In het begin merk je niets van een HIV infectie. Maar als je een vermoeden hebt geinfecteerd te zijn kun je een HIV-test laten uitvoeren. Dit kan pas na 3 maanden omdat de antistoffen na 3 maanden na infectie in het bloed zijn terug te vinden.
Testen kun je laten doen bij:

 • Huisarts
 • GGD
 • Checkpoint van een HIV vereniging
 • SOA Poli’s in:
  • Amsterdam
  • Groningen
  • Nijmegen
  • Maastricht
  • Utrecht
  • Rotterdam

Toelichting op de SOA Poli’s
Vaak kan een HIV test ook anoniem gedaan worden. Dit gebeurd dan door geen naam op het buisje bloed te plaatsen, enkel een code. Ook is de mogelijkheid om op een aantal van deze SOA Poli’s een sneltest te doen, maar deze zijn minder betrouwbaar dan de reguliere testen.

Behandeling

Als de HIV-test op tijd heeft plaats gevonden (en men niet heeft gewacht totdat de klachten zich daadwerkelijk voordoen) kan men op tijd met de medicatie beginnen. Deze is afhankelijk van het aantal witte bloedcellen (CD4+ cellen) in het bloed.
De medicatie kan het HIV virus niet doen verdwijnen maar wel afremmen. Dit als resultaat dat de symptomen van AIDS voor lange tijd kan worden uitgesteld.

Bij een groot risico op besmetting (bijvoorbeeld bij bloedcontact) kan er een medicijnenkuur gegeven worden. Hiermee wordt de kans op HIV positief enorm verkleind. Tijdens de zwangerschap werken deze medicijnen ook op de baby zodat deze ook beschermd wordt. Maar deze behandelmethode is niet 100% succes gegarendeerd.

 

HIV en AIDS besmetting voorkomen

HIV en AIDS Besmetting voorkomen – HIV wordt overgedragen door lichaamsvloeistoffen. Probeer dus direct contact met de besmette persoon te voorkomen. Risico´s zijn:

 • Open wondjes (bloedcontact)
 • Kussen / zoenen
 • Gebruikte naalden (bijvoorbeeld bij drugsverslaafden)
 • Seksueel contact (alle vormen hiervan)

Toelichting bij seksueel contact,

HIV is een SOA, een Seksueel Overdraagbare Aandoening. Gebruik daarom altijd voldoende bescherming. Zeker als die persoon beschermd is met HIV.
De volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Gebruik altijd een condoom (controleer deze op voorhand goed) van polyurethaan of latex.
 • Gebruik ook zaaddodende paste om jezelf extra te beschermen tegen SOA’s
 • Gebruik behalve een condoom ook een zaaddodende pasta voor extra bescherming tegen seksueel overdraagbare ziekten (SOA’s).
 • Ter bescherming van je mond bij orale seks: laat je partner een condoom gebruiken of gebruik een beflapje.