Welkom bij de website van schildklier symptomen. Op deze website lees je alles over de schildklier, de werking ervan en de mogelijke symptomen als de schildklier niet goed functioneert.

In dit artikel wordt het volgende beschreven:

Algemene informatie over de schildklier

Je schildklier is een klein vlindervormig orgaan en begeeft zich boven het kuiltje in je hals (onder de adamsappel). Het gewicht van de schildklier is ongeveer 10 tot 20 gram.

Ondanks de kleine afmetingen van de schildklier heeft hij deze toch een belangrijke taak.
De schildklier werkt voor je lichaam als een soort thermostaat. De schildklier maakt namelijk een hormoon (het schildklierhormoon) dat het tempo bepaalt van diverse processen in je lichaam (zie hieronder). De hoeveelheid schildklierhormonen er geproduceerd moet worden, wordt geregeld in nauwe samenspraak met de hypofyse.
De hypofese is een klein hormoon-producerend orgaantje in je hersenen.
Wanneer de schildklier te weinig schildklierhormonen aanmaakt, en er is meer nodig, dan zal de hypofyse hierop reageren door de afgifte van het schildklier stimulerend hormoon TSH. Hierdoor gaat de schildklier harder werken waardoor de schildklierhormoonproduktie weer stijgt.

Door het afgeven van de schildklierhormonen T3 en T4  aan het bloed. T4 (het voorloper- of pro-hormoon) wordt door o.a. de lever omgezet in T3, het werkzame hormoon. Schildklierhormonen zetten het lichaam aan tot actie en energieverbruik. Zo komen deze hormonen naar alle cellen en organen in je lichaam. Via deze hormonen regelt je schildklier het volgende:

 • de groei van je lichaam
 • verbranding van vetten
 • regulering van hartslag en bloeddruk
 • verbruik van energie
 • bevordering van geestelijke welzijn
 • regeling van de temperatuur van je lichaam

Bij kinderen is de schildklier ook belangrijk in de groei want hierbij zorgt het schildklierhormoon voor de groei van spieren en botten.

Bij een goede werking van de schildklier krijg je genoeg schildklierhormonen waardoor je over voldoende energie beschikt.

Te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie)

Als je schildklier te traag werkt zal je lichaam als gevolg op een laag pitje gaan draaien. Er worden dan te weinig schildklierhormonen geproduceerd. Er zijn veel mensen die hier last van hebben en veel van deze mensen zijn zich daar niet van bewust. Hypothyreoïdie komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen.

De symptomen van een te traag werkende schildklier zijn:

 • Moe en sloom gevoel
 • Hartslag is te langzaam (lager dan 70 per minuut)
 • Hogere bloeddruk
 • Je hebt ‘t vaak koud
 • Je hebt moeite om je te concentreren
 • Je hebt last van spierkrampen
 • Je hebt last van stijve armen en/of benen
 • Je gewicht kan toenemen
 • Je bent regelmatig nerveus
 • Je voelt je slaperigheid terwijl je wel een goede nachtrust hebt gehad.
 • Je geheugen laat je vaak in de steek
 • Zwellingen vooral onder de ogen
 • Je hebt een hese en krakerige stem
 • Je hebt last van haarverlies (bij mannen komt dit ook bij benen en armen voor)
 • Je huid is vaak droog
 • Struma (abnormale zwelling in de hals veroorzaakt door een vergrote schildklier)
 • Je huid kan er geelachtig uit zien
 • Obstipatie of diarree

Bij vrouwen

 • De menstruatie is onregelmatig en/of hevig
 • Afscheiding van melk uit de borst
 • Onvruchtbaarheid

Bij kinderen

 • Onvoldoende groei

Oorzaken van een te traag werkende schildklier:

Hypothyreoïdie – een te traag werkende schildklier kan verschillende oorzaken hebben:

Schildklier ontsteking (thyreoiditis)

 • Door schildklierontsteking wordt de productie van het schildklierhormoon verlaagd. Een veel voorkomende schildklierontsteking is de ziekte van Hasimoto.
 • Een andere vorm van schildklierontsteking is postpartum thyreoiditis. Deze vorm van schildklierontsteking komt voor na zwangerschap. 5% tot 9% van de vrouwen vlak na de geboorte van een kind hebben kans om te maken te krijgen met postpartum thyreoiditis. Meestal is dit tijdelijk.
 • Te weinig inname van jodium in het voedsel. Dit komt bij veel mensen voor. Om dit te voorkomen wordt in Europa en Noord-Amerika jodium toegevoegd aan het keukenzout.
 • Bij pasgeboren kinderen kan het voorkomen dat de schildklier ontbreekt of niet functioneert. De kans dat dit gebeurd is één op de 3600. Zonder behandeling zal het kind zowel geestelijk als lichamelijk achterblijven. In Nederland worden bakkers verplicht om hun broden te bakken met zout die jodium bevat.
 • Chirurgische ingrepen of behandeling met radio-actief jodium
 • Bijwerkingen van medicijnen, bestraling van hoofd/nek

Te SNEL werkende schildklier

Wanneer je schildklier te snel werkt produceert deze te veel van het schildklierhormoon.
Een specialist kan dit nagaan door een controle van je bloed. Het T4 spiegel is dan verhoogd en de TSH waarde is verlaagd.

De onderstaande symptomen die worden veroorzaakt door een te snel werkende schildklier zijn wisselend bij iedereen. Niet iedereen heeft dezelfde, en het zelfde aantal klachten:

De symptomen van een te snel werkende schildklier zijn:

 • Darmklachten, diarree of vaker ontlasting
 • Vermoeidheid
 • Gewichtsverlies ondanks toegenomen eetlust (maar in enkele gevallen gewichtstoename)
 • Je hebt een soms onregelmatige, snelle hartslag (fladderen)
 • Je bent vaak kortademigheid (bij een kleine) inspanning
 • je hebt een te snelle polsslag
 • Je hebt last van benauwdheid
 • Vergroting van de schildklier (struma)
 • Je hebt trillende handen/vingers
 • Je hebt warme, vochtige handen
 • Je bent vaak zenuwachtigheid gejaagd
 • Je eetlust neemt toe of juist af
 • Je hebt last van gewichtsverlies ondanks toegenomen eetlust
 • Spierzwakte (krachtverlies in de spieren)
 • Oogklachten
 • Snelle geirriteerdheid, angst, andere psychische klachten

Bij vrouwen

 • Klachten bij de menstruatie

De oorzaken van een te snel werkende schildklier zijn:

 • de ziekte van Graves
 • het toxisch multinodulaire struma
  Struma is een vergroting van de schildklier. Soms gaat het struma gepaard met een toegenomen schildklierhormoonproductie (hyperthyreoïdie) en spreekt men van een toxisch multinodulair struma. Deze vergroting kan worden veroorzaakt door zowel stoornissen in de schildklier zelf als door factoren van buiten de schildklier, zoals jodiumgebrek. Het natuurlijke beloop van het euthyreoot multinodulair struma wordt gekenmerkt door een geleidelijke toename in grootte van ongeveer 4-5% per jaar. Hiernaast kan op den duur een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) ontstaan. Er wordt dan te veel schildklierhormoon gemaakt. (bron)
 • het toxische adenoom
  Het toxisch adenoom is een goedaardige ziekte aan de schildklier waarbij schildkliercellen zich onttrekken aan de normale regulatie en te veel schildklier-hormoon gaan produceren. Het gevolg hiervan is een te snel werkende schildklier, ofwel hyperthyreoidie. (bron)
 • Een beschadiging van het schildklierweefsel door een virusinfectie.