Hoe zit het met borderline in je hersenen?

De hersenen zijn het waarnemende, aansturende, controlerende en informatieverwerkende orgaan in de mens. Ze bevinden zich binnenin de schedel en samen met het ruggenmerg vormen ze het centraal zenuwstelsel. De menselijke hersenen zijn een zeer complex orgaan. Ze zijn opgebouwd uit vele tientallen miljarden zenuwcellen (neuronen) waarvan elk in verbinding staat met een groot aantal andere zenuwcellen, soms vele duizenden. De hersenen besturen en coördineren sensorische systemen, beweging (zowel bewust als onbewust) en homeostatische lichaamsfuncties zoals ademhaling, bloeddruk en lichaamstemperatuur. De hersenen zijn ook de bron van cognitie, logisch denken, verbeelding, creativiteit, emotie en geheugen.
Al beslaan de menselijke hersenen slechts 2% van het lichaamsvolume, ze gebruiken een tienvoud aan zuurstof vergeleken met de rest van het lichaam en verbruiken een kwart van de totale energie. Ook stroomt 20% van het bloed voortdurend naar de hersenen.
Bron en meer informatie over het menselijk brein
:http://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijke_hersenen

Door neurobiologisch onderzoek zijn afwijkingen in de hersenen van een borderliner aangetoond. Een afwijking is getraceerd in de prefrontale cortex, de andere in de neuro-endrociene hormonen.

In de prefrontale cortex (geel gekleurde gebied in de afbeelding) vinden de volgende functies plaats:

  • beheersing
  • nemen van beslissingen
  • sociaal gedrag
  • (vooruit) plannen

Veelal zijn deze functies waarmee een borderliner problemen mee ondervindt.
Je kunt dus vaststellen dat wanneer je cotex niet goed ontwikkeld is of beschadigd is je problemen hebt met bovengenoemde functies.

Het hersenhormoon Secotonine heeft ook met het borderline syndroom te maken.
Serotonine is een stof in je hersenen dat de functie heeft als ‘boodschapper’ tussen verschillende gebieden in je hersenen. Deze boodschappermoleculen  zorgen voor tijdelijke of blijvende veranderingen in de hersenen op verschillende gebieden.

De stemming, angst, mate van gevoeligheid worden bepaalt door Serotonine. Dit zijn ook weer problemen waar een borderliner mee te maken heeft.